Sky above Srebrenica

Sky above Srebrenica /
Nebo Iznad Srebrenice

Sky above Srebrenica is based on protocols of the secret crisis meetings of the UN headquarters. In a unique way never before released original material of the consequences is shown next to those who are responsible for these.

Nebo iznad Srebrenice se temelji na tajnim protokolima Glavnog štaba UN-a i prikazuje razgovor generala uoči katastrofe u glavnom sjedištu u Zagrebu. Vrhovno rukovodstvo će biti usnimljeno pored nikada objavljenog izvornog materijala.

11 of July 1995

On the 11 of July 1995, the most shameful crimes after World War II in Europe destroyed the Bosnian town of Srebrenica. Shootings and deportations beyond imagination were preceded by a betrayal of humanity: while 40,000 civilians were looking into the sky of Srebrenica, waiting for a sign from the international community, guaranteeing their protection, the headquarters of the United Nations decided to surrender. The betrayal kills 8,372 men, women and children.

11. jula 1995. su najteži zločini nakon Drugog svjetskog rata u Evropi uništili mali bosanski grad Srebrenicu. Nezamislivim pogubljenjima i deportacijama prethodi izdaja čovječanstva: dok 40.000 civila ukočeno gleda u nebo Srebrenice i čeka na jedan znak Međunarodne zajednice, koji garantira njihovu zaštitu, u glavnom sjedištu Ujedinjenih nacija se donosi odluka o njihovoj predaji bez borbe. 8.372 čovjeka je životom platilo tu izdaju Bosne i Hercegovine od strane Zapada.

Sky above Srebrenica

Sky above Srebrenica

Sky above Srebrenica

Sky above Srebrenica

Sky above Srebrenica

Sky above Srebrenica

Sky above Srebrenica
Sky above Srebrenica
Sky above Srebrenica
Sky above Srebrenica

Sky above Srebrenica
Sky above Srebrenica
Sky above Srebrenica
Sky above Srebrenica
Sky above Srebrenica
Sky above Srebrenica
Sky above Srebrenica
Sky above Srebrenica
Sky above Srebrenica
Sky above Srebrenica
Sky above Srebrenica
Sky above Srebrenica
Sky above Srebrenica
Sky above Srebrenica
Sky above Srebrenica

Photos: Lara Wilde / Peter Conrad / Jessica Wahl

»Impressively, the film forms
an answer to how Srebrenica
could have been prevented and
what lessons must be learned
for the future of humanity.«

Christian Schwarz-Schilling

»You must watch this movie!«

Ralf Fücks, Heinrich-Boell-Foundation

»Čak i ako se sumnja u Evropu: obavezno pogledati!«

Beate Ziegler, Forum Menschenrechte

Press

Content in German

Infomappe zur Aktion

Infomappe zum Film

Zitty Berlin  Bergungsarbeiten auf Lethe

SWR2 Dschungel  Machete: Das Dschungelmagazin, Gast im Studio: Philipp Ruch

Berliner Kunstsalon  Politischer Expressionismus

Radio Sarajevo  Srebrenica u Berlinu

Sky above Srebrenica

DVD version with Bosnian, English and French subtitles.
Verzija filma (DVD) na Bosanskom, Engleskom i Francuskom jeziku.

Duration: 101 minutes

Sky above Srebrenica